Sylwetka notariusza na tle obowiązującego prawa

Notariusz, to osoba zaufania publicznego, której uprawnienia zostały nadane przez organy sprawiedliwości. Co ciekawe, Ministerstwo Sprawiedliwości nie tylko stanowi pieczę nad notariuszem, ustala i reguluje normy, ale także lokalizuje...

Przeczytaj

Kodeks etyki zawodowej notariusza

Zawód notariusza uważany jest za najstarszą profesję prawniczą mimo to, dopiero w 1997 roku państwo polskie wydało ustawę normalizującą...

Przeczytaj

Czasowa nominacja notariusza

Praca notariusza opiera się na normach ustalonych przez ustawę z roku 1997, jednak ostatnimi czasy wprowadzono nową wersje projektu, który miał...

Przeczytaj

Zawód notariusza bez tajemnic

W przepisach polskiego prawa notariat jest definiowany jako zawód zaufania publicznego o szczególnym charakterze. Dokonując próby jego...

Przeczytaj

Zasady współżycia społecznego z perspektywy...

Jedno z ciekawszych zagadnień rozstrzyganych przez Sąd Najwyższy dotyczy tego, czy rejenci mają prawo oceniać to, czy dana umowa jest sprzeczna...

Przeczytaj

Darowizna na rzecz małżonka

O własności nieruchomości świadczą akty notarialne, zaś samo ich nabywanie może odbywać się za pośrednictwem zakupu, spadku czy też...

Przeczytaj

Czy akt notarialny może zostać unieważniony?

Wśród pytań, które najczęściej stawiane są przez klientów współpracujących z notariuszami, jednym z najczęściej pojawiających się jest...

Przeczytaj

Zapis o służebności osobistej w księdze...

Pytanie o to, czy można odwołać zapis o służebności osobistej pojawia się na tyle często, że rośnie również liczba poradników uczących...

Przeczytaj